Vsebina

Novice

Zgodovina

  OPIS

Domačija Šturmajce v Gorenji Kanomlji, ki se na tem prostoru prvič omenja leta 1335, je ena najpomembnejših kmečkih hiš na Idrijskem. Mogočna hiša je bila povečana in prenovljena leta 1792. Njeno zunanjost krasijo tako imenovane kmečke freske, ki naj bi jih leta 1802 naslikal ljudski umetnik Frančišek Kobau. V hiši sta se do danes ohranili dve črni kuhinji. Spodnja je imela kar tri kurišča, danes sta ohranjeni še dve, na katerih sta kuhali različni družini. Dobro je ohranjena tudi hiša (osrednji prostor v hiši), v kateri je velika peč in lep rezljan strop, ter manjša kamra. V različnih prostorih so na ogled ohranjeni predmeti za vsakdanjo rabo. V zgornjem delu so bili spalni prostori.

Poleg osrednje kmečke hiše so domačijo v 19. in 20. stoletju sestavljali še kašča, hlev, kozolec, pajštva (sušilnica za sadje), 4 hiše za goste, mlin in 4 zemljanke. Po pripovedovanju lastnika je domačija v začetku 20. stoletja obsegala 100 hektarov zemlje, okoli leta 1907 pa se je posestvo začelo drobiti. V Šturmajcah je pred prvo svetovno vojno živelo še okoli 70 ljudi, ki so pomagali na kmetiji. Nekaj družin je živelo v hišah za goste, dve pa skupaj z gospodarjevo družino v glavni hiši.

Z družbeno-ekonomskimi spremembami se je spremenilo tudi življenje pri Šturmajcah. Ljudje so odhajali, na domačiji sta ostala le še zakonca Julij in Milka Petrič, ki sta po portesu leta 1976 v neposredni bližini zgradila manjšo hišo. Od nekdanjih objektov so se ohranili hiša, kašča, hlev in kozolec.VLOGA

Domačija Šturmajce je bila leta 1986 zavarovana kot kulturni spomenik in je dober primer varovanja kulturne dediščine.Okolica domačije s pripadajočimi zgradbami, travniki, sadovnjaki in njivami, prav tako pa tudi notranjost domačije, so dobro ohranjeni in skupaj s 145 popisanimi predmeti notranje opreme predstavljajo pomemben etnološki spomenik na tem območju. Notranjost domačije ponuja avtentičen način spoznavanja nekdanjega načina življenja domačinov. Projekt PRATICONS

Leta 2013 je domačijo kupila občina Idrija, že pred nakupom pa je prišlo do pobude o obnovitvi in ohranitvi te kulturne dediščine. Skupaj s še 5 partnerji je občina Idrija pričela projekt PRATICONS. Vodilni partner tega projekta je Oddelek za zgodovino in zaščito kulturne dediščine Univerze v Vidmu. Poleg občine Idrija so projektni partnerji še Univerza v Novi Gorici - Program ETKAKD, Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Oddelek za ekonomske vede in statistiko Univerze v Vidmu in Uprava arhitekturnih in krajinskih spomenikov Furlanije Julijske krajine. http://www.sycultour.eu/cultural-values/vrednotaturmajcehomesteaddomaijaturmajce-sl?set_language=sl

Torek, 19. julij 2016

V ndaljevanju objavljamo povabilo Univerze iz Nove Gorice - projektnega partnerja v projektu PRATICONS. Objavljamo povabilo v program "Economics and Techniques for the Conservation of the Architectural and Environmental Heritage".

Več podrobnosti najdete v pripetem dokumentu:

Dogodki

Torek, 29. oktober 2013

V petek 25.10.2013 je potekal na domačiji Šturmajce info dan ter srečanje partnerjev. V fotogaleriji smo za Vas pripravili nekaj utrinkov iz tega srečanja.